جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
54,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


19,000,000 تومان
کارکرد 260 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : عنابی
آذربایجان غربی

22,500,000 تومان
کارکرد 122000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
قم
37,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان

60,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی
11,500,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران
8,200,000 تومان
کارکرد 310000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سبز
قزوین
6,500,000 تومان
کارکرد 1500000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : یشمی
البرز
5,300,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز
138,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
تهران
21,600,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : خاکستری
گلستان
12,500,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : نقرآبی
البرز

28,250,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رنگ : سفید
تهران
12,900,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران
24,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

199,000,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران33,000,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : شرابی
تهران16,500,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران
12,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : خاکستری
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل

خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی