جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
73,000,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


72,500,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
تهران

108,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


68,500,000 تومان
کارکرد 133000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آبی
تهران

72,900,000 تومان
کارکرد 127000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مسی
البرز

107,000,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : خاکستری
تهران
112,000,000 تومان
کارکرد 17500 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مسی
تهران


68,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

69,000,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

132,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران


80,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

61,000,000 تومان
کارکرد 134000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : خاکستری
تهران

205,000,000 تومان
کارکرد 9500000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آبی
تهران


65,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

72,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : مشکی
تهران
65,000,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران

69,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : زرد
تهران


64,500,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : بژ
تهران

70,000,000 تومان
کارکرد 454 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران72,500,000 تومان
کارکرد 1760 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران

صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل


3
ـ
350
ـ
550
ـ
6
ـ
GS
ـ
ZS
ـ