جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
73,000,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


61,000,000 تومان
کارکرد 134000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : خاکستری
تهران

65,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

72,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : مشکی
تهران
58,000,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : قرمز
تهران

85,000,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

64,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : خاکستری
البرز

73,500,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


75,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : نقره ای
تهران
82,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران83,500,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


76,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران


28,800,000 تومان
رنگ : بادمجانی
خراسان

86,000,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : خاکستری
البرز


75,500,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران88,000,000 تومان
کارکرد 14000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
البرز


67,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران75,000,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
البرز


86,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : مشکی
تهران

77,000,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل