جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
46,000,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
گیلان


52,000,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : مشکی
تهران


12,200,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


32,500,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز

33,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان

28,000,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان

35,000,000 تومان
کارکرد 3000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
سمنان47,000,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
تهران


45,000,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


31,500,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سرمه ای
تهران

56,000,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران


46,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان


48,500,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
گلستان32,200,000 تومان
کارکرد 29500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
همدان


72,400,000 تومان
کارکرد 73 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
البرز


30,700,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران

35,000,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
تهران32,000,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
اصفهان

41,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : آبی
اصفهان

43,000,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
فارس

نمایشگاه آنلاین کارتل