جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
45,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
خراسان
33,000,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران

33,800,000 تومان
کارکرد 15500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


41,000,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
یزد

49,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
کرمان


12,900,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 149000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : قهوه ای
تهران

29,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
گلستان

32,500,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


32,300,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


48,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


43,000,000 تومان
کارکرد 106000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران
17,000,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


51,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

31,000,000 تومان
کارکرد 500000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


17,500,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


11,800,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران45,500,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
فارس

15,000,000 تومان
کارکرد 92000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
گیلان


12,500,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل