جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
28,000,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

28,000,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


62,900,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

32,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهران

12,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران


17,800,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران


17,200,000 تومان
کارکرد 19000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


63,500,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

12,500,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 59000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران33,000,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


30,000,000 تومان
کارکرد 29500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خوزستان


30,500,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : مشکی
خراسان


32,000,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

16,900,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


18,500,000 تومان
کارکرد 10600 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : قهوه ای
آذربایجان شرقی25,500,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مازندران

18,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


32,400,000 تومان
کارکرد 14700 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل