جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
32,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

19,200,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سبز
خوزستان16,000,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


7,900,000 تومان
کارکرد 225000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان


14,500,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اردبیل


33,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آلبالوئی
گلستان

9,700,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : عدسی
تهران


25,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان


32,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


36,000,000 تومان
کارکرد 500 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
مرکزی
12,000,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


64,000,000 تومان
کارکرد 23500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

62,750,000 تومان
کارکرد 21500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

28,500,000 تومان
کارکرد 98300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


21,500,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


35,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
سمنان

13,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
البرز36,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران28,500,000 تومان
کارکرد 50 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
البرز

72,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل