جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
50,000,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

32,000,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خراسان


39,700,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان

41,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


31,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز

29,500,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خوزستان

12,000,000 تومان
کارکرد 81000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


47,000,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : قهوه ای
تهران


33,500,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران

17,900,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
گلستان33,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران32,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران

45,000,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قهوه ای
کرمانشاه


42,000,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران

69,000,000 تومان
کارکرد 6500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
رنگ : مشکی
تهران


30,000,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
تهران


27,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
مازندران


43,500,000 تومان
کارکرد 44500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
مازندران35,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
11,500,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل