جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
33,500,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 36800 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


29,200,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران

49,000,000 تومان
کارکرد 94 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
خوزستان


28,000,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
همدان

35,000,000 تومان
کارکرد 70 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
فارس

48,000,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران

42,500,000 تومان
کارکرد 92000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سرمه ای
تهران

35,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


42,000,000 تومان
کارکرد 51500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان

39,000,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران

72,500,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهرانقیمت : تماس بگیرید
کارکرد 137000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقرآبی
تهران

46,000,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گلستان


21,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

33,000,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : مشکی
تهرانقیمت : تماس بگیرید
کارکرد 30000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران30,000,000 تومان
کارکرد 2000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران35,300,000 تومان
کارکرد 49900 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل