جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقرآبی
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


9,800,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,400,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
کرمان


27,800,000 تومان
کارکرد 1800 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران11,800,000 تومان
کارکرد 94000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : صورتی
تهران8,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : قهوه ای
البرز12,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 59000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران7,900,000 تومان
کارکرد 225000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان


9,700,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : عدسی
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
البرز10,500,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


17,800,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : قرمز
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 162000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 81000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل