جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
33,500,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران35,300,000 تومان
کارکرد 49900 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران

33,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : خاکستری
البرز


3,700,000 تومان
کارکرد 9900 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران35,900,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران

34,500,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
تهران

34,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مازندران


26,200,000 تومان
کارکرد 59000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان

28,000,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

30,000,000 تومان
کارکرد 29500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خوزستان


25,500,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مازندران

25,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان


21,500,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


35,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
سمنان

31,500,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


27,100,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان

27,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

33,100,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


31,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز

33,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل