جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
39,700,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان

29,500,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خوزستان

33,500,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران

32,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران

27,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
مازندران


30,500,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران32,000,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
رنگ : نوک مدادی
تهران

33,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
گلستان


32,200,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

31,500,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مازندران

29,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

32,500,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز

28,000,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان

31,500,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سرمه ای
تهران

32,200,000 تومان
کارکرد 29500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
همدان


41,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : آبی
اصفهان

33,000,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران

41,000,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
یزد

31,000,000 تومان
کارکرد 500000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


30,500,000 تومان
کارکرد 76000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهرانصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل