جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
30,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
گلستان
36,000,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان

41,500,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : نوک مدادی
مازندران
36,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
اصفهان


38,000,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خراسان

33,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران
30,500,000 تومان
کارکرد 76000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران
30,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
26,500,000 تومان
کارکرد 8500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی
29,500,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
سیستان و بلوچستان


43,500,000 تومان
کارکرد 10 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان
29,000,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


30,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
تهران
39,800,000 تومان
کارکرد 4500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : بژ
البرز31,000,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گیلان
33,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قهوه ای
اصفهان


35,000,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
رنگ : نوک مدادی
تهران

38,800,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

33,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
لرستان
نمایشگاه آنلاین کارتل

خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی