جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
28,000,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
همدان

قیمت : تماس بگیرید
کارکرد 137000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


21,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

26,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران

29,800,000 تومان
کارکرد 76000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

27,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قهوه ای
تهران

23,500,000 تومان
کارکرد 93000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
28,000,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


32,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهران

33,000,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


32,000,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

32,400,000 تومان
کارکرد 14700 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهران


32,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

33,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آلبالوئی
گلستان

32,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


28,500,000 تومان
کارکرد 98300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


28,500,000 تومان
کارکرد 50 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
البرز

27,300,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

27,000,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : آبی
کرمان23,800,000 تومان
کارکرد 120 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل