جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
49,000,000 تومان
کارکرد 94 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
خوزستان


42,500,000 تومان
کارکرد 92000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سرمه ای
تهران

42,000,000 تومان
کارکرد 51500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان

39,000,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران

46,000,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گلستان


39,000,000 تومان
کارکرد 85 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

65,000,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

38,500,000 تومان
کارکرد 155 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


6,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران


41,000,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


57,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
البرز

60,000,000 تومان
کارکرد 18500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
مازندران

62,900,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

63,500,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

64,000,000 تومان
کارکرد 23500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

62,750,000 تومان
کارکرد 21500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

72,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران39,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران37,000,000 تومان
کارکرد 92000000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

54,000,000 تومان
کارکرد 43000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهرانصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل