جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
54,000,000 تومان
کارکرد 57500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز

68,500,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نامشخص
تهران

72,000,000 تومان
کارکرد 12900 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سربی
تهران76,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران61,000,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سربی
گیلان

74,000,000 تومان
کارکرد 14000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
البرز
80,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


66,000,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
رنگ : سرمه ای
کرمان


77,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
80,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران65,500,000 تومان
کارکرد 3000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


67,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

67,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
72,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


B50
ـ
B50F
ـ
B50
ـ
B50F
ـ