جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
133,000,000 تومان
کارکرد 122000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

95,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : نارنجی
کرمان65,000,000 تومان
کارکرد 490000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


35,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سبز
تهران
58,000,000 تومان
کارکرد 274000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان

14,000,000 تومان
کارکرد 999999 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


335,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران

16,000,000 تومان
کارکرد 999999 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نامشخص
تهران

15,500,000 تومان
کارکرد 5677 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نارنجی
خراسان94,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


165,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : مشکی
تهران415,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : خاکستری
تهران


195,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
خراسان15,000,000 تومان
کارکرد 999999 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
کردستان
11,800,000 تومان
کارکرد 500000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آبی
اردبیل
53,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

58,000,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان


20,000,000 تومان
کارکرد 172000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرشکی
تهران

قیمت : تماس بگیرید
کارکرد 102 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : نقره ای
تهران
131,000,000 تومان
کارکرد 121000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل