جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آبی
بوشهر


16,000,000 تومان
کارکرد 98765 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : کرم
کردستان

23,000,000 تومان
کارکرد 429000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : کرم
گلستان


14,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : کرم
البرز


16,000,000 تومان
کارکرد 99999 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران
16,000,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران
15,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قهوه ای
مازندران

9,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران

27,000,000 تومان
کارکرد 480000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : سرمه ای
تهران
9,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
کردستان15,000,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
البرز


8,500,000 تومان
کارکرد 69 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : یشمی
قم


12,000,000 تومان
کارکرد 9999 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : مشکی
تهران
12,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان


13,500,000 تومان
کارکرد 320000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
کرمانشاه

20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : عنابی
تهران
14,500,000 تومان
کارکرد 44800 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
قزوین85,000,000 تومان
کارکرد 10000000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : مشکی
البرز
13,500,000 تومان
کارکرد 313000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : خاکستری
کرمانشاهصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل