جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,500,000 تومان
کارکرد 206000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرد
سیستان و بلوچستان

14,000,000 تومان
کارکرد 500000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : زرد
تهران
20,000,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : زرد
تهران


19,500,000 تومان
کارکرد 548000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : زرد
تهران


21,000,000 تومان
کارکرد 285000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : زرد
تهران

14,200,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
تهران

32,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : زرد
اصفهان

19,000,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرد
تهران

18,000,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : زرد
تهران


18,500,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : زرد
تهران

14,000,000 تومان
کارکرد 165000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرد
خراسان


17,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرد
اصفهان

36,000,000 تومان
کارکرد 570000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرد
تهران20,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سبز
تهران

23,500,000 تومان
کارکرد 238000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : زرد
تهران

17,500,000 تومان
کارکرد 265000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : زرد
تهران

20,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
رنگ : زرد
کرمانشاه13,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : زرد
کرمانشاه

16,000,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : زرد
زنجان16,000,000 تومان
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : زرد
گلستانصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل