جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
30,000,000 تومان
کارکرد 184500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


63,000,000 تومان
کارکرد 93500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان
136,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : مشکی
تهران
216,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : مشکی
تهران
116,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : قرمز
تهران
132,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران18,500,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران
80,000,000 تومان
کارکرد 156000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
آذربایجان شرقی
157,000,000 تومان
کارکرد 700 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
تهران
155,000,000 تومان
کارکرد 106000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی135,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
تهران

100,000,000 تومان
کارکرد 100 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
فارس
13,500,000 تومان
کارکرد 4000000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه
10,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه ندارد
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرشکی
خراسان
65,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
رنگ : نقره ای
تهران82,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
تهران

11,000,000 تومان
کارکرد 303000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران
9,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : نقره ای
قم
57,500,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران
19,000,000 تومان
کارکرد 500000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
کرمانشاهصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل


خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی