جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل23,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
21,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
موقعیت : تهران
21,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
موقعیت : تهران
27,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رنگ : سفید
موقعیت : خوزستان25,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
23,200,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : قم
22,600,000 تومان
کارکرد 14500 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : تهران22,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
موقعیت : کرمان
26,000,000 تومان
کارکرد 4500 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : قم


26,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : البرز20,730,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : تهران

27,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
موقعیت : فارس
26,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : قزوین
23,500,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
21,500,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مسی
موقعیت : تهران
23,200,000 تومان
کارکرد 3500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : تهران

11,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رنگ : نامشخص
موقعیت : تهران21,500,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : تهران
26,700,000 تومان
کارکرد 800 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : تهران21,650,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
موقعیت : همدان
صفحات
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
اخطار : منظور از شارژ، شارژ تلفن همراه نیست!
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.


گوناگون
ـ
هاچ بک
ـ