جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان
18,500,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان
21,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آبی
اصفهان


23,000,000 تومان
کارکرد 1700 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران
210,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مازندران
23,500,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
21,000,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 10 ماه
رنگ : نقره ای
خراسان20,600,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز
22,000,000 تومان
کارکرد 19500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
26,500,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
قزوین21,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
کردستان
21,900,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
21,000,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران23,000,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
خراسان

21,700,000 تومان
کارکرد 17500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
18,300,000 تومان
کارکرد 74 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
هرمزگان
20,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل


22,000,000 تومان
کارکرد 12500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران
21,900,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران22,500,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل


خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی