جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
23,800,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


18,800,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


22,400,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

25,000,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

22,900,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

17,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
تهران


25,750,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

22,200,000 تومان
کارکرد 500000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران


28,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

23,500,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


23,500,000 تومان
کارکرد 13100 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران

16,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
قم


22,900,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

21,800,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


20,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


21,000,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
هرمزگان

21,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران


22,500,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


21,500,000 تومان
کارکرد 41500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : خاکستری
تهران


23,700,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


نمایشگاه آنلاین کارتل