45,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
البرز

38,000,000 تومان
کارکرد 111111 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : اطلسی
تهران


110,000,000 تومان
کارکرد 106000 کیلومتر
رنگ : قرمز
تهران

34,000,000 تومان
کارکرد 1000000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : اطلسی
تهران


35,000,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : قرمز
البرزقیمت : تماس بگیرید
کارکرد 220000 کیلومتر
رنگ : نامشخص
خراسان
نمایشگاه آنلاین کارتل


XE
ـ
XJ
ـ
XJR
ـ
XJS
ـ
گوناگون
ـ