جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
40,000,000 تومان
کارکرد 24700 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گیلان

70,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
کرمان

48,000,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


46,000,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : مشکی
ایلام


63,000,000 تومان
کارکرد 10800 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران

46,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

47,000,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
فارس

64,000,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : قرمز
البرز

79,500,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قرمز
تهران
48,000,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
البرز

51,500,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
البرز

59,000,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
مازندران

51,000,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

48,000,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
رنگ : قرمز
تهران

85,000,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
رنگ : مشکی
تهران64,000,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : مشکی
البرز
54,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


81,000,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
قزوین


قیمت : تماس بگیرید
کارکرد 11000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهران

51,300,000 تومان
کارکرد 10800 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهرانصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل