جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران

16,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : مشکی
کرمان13,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
تهران
14,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
آذربایجان شرقی

35,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرد
فارس

35,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرد
فارس

16,500,000 تومان
کارکرد 370000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قرمز
آذربایجان شرقی
15,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
خوزستان
13,300,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
تهران


17,000,000 تومان
کارکرد 3600 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : کرم
مرکزی
18,000,000 تومان
کارکرد 3600 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : کرم
مرکزی
14,000,000 تومان
کارکرد 8300 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : خاکستری
آذربایجان شرقی

16,000,000 تومان
کارکرد 456778 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : یشمی
گلستان16,800,000 تومان
کارکرد 414000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : کرم
تهران

9,000,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
یزد

23,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران

5,800,000 تومان
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
البرز6,200,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : طوسی
تهران

25,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : کرم
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل