جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
16,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : مشکی
کرمان13,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
تهران
14,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
آذربایجان شرقی

16,500,000 تومان
کارکرد 370000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قرمز
آذربایجان شرقی
15,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
خوزستان
13,300,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
یزد

5,800,000 تومان
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
البرز9,800,000 تومان
کارکرد 300 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : آبی
خراسان

14,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
یزد

13,500,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
همدان

9,700,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
قزوین
14,000,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران
15,500,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
یزد

12,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : قرمز
آذربایجان غربی

14,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
کردستان

14,000,000 تومان
کارکرد 56500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : آبی
البرز

11,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
گلستان6,500,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
رنگ : سفید
مرکزیصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل