جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
57,700,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز

55,000,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


53,000,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


48,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران

56,000,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
گیلان

49,900,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز

51,000,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز

90,500,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

79,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی76,500,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
قم

75,500,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان

50,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

55,000,000 تومان
کارکرد 6700 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : قهوه ای
تهران
99,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


80,000,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز

43,800,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
فارس


97,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
مرکزی


80,000,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
فارس


94,000,000 تومان
کارکرد 1340 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
اصفهان50,500,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران

صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل