جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل14,800,000 تومان
کارکرد 137000 کیلومتر
رنگ : مشکی
موقعیت : البرز
18,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
موقعیت : چهارمحال و بختیاری
21,000,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
موقعیت : کرمان
19,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : کرمان
9,300,000 تومان
کارکرد 245000 کیلومتر
بیمه ندارد
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : تهران
11,100,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
موقعیت : سیستان و بلوچستان
19,000,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
موقعیت : آذربایجان شرقی
15,000,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آلبالوئی
موقعیت : آذربایجان شرقی
28,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 5 ماه
رنگ : بژ
موقعیت : خوزستان


12,500,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
موقعیت : تهران
21,000,000 تومان
کارکرد 107000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
موقعیت : خراسان
19,400,000 تومان
کارکرد 120 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران

12,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
17,500,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
موقعیت : البرز


16,200,000 تومان
کارکرد 215000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
موقعیت : اصفهان
16,300,000 تومان
کارکرد 213000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
موقعیت : اصفهان
23,000,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
موقعیت : خراسان
15,500,000 تومان
کارکرد 241000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
موقعیت : زنجان
14,500,000 تومان
کارکرد 213000 کیلومتر
رنگ : مشکی
موقعیت : تهران


صفحات
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.