جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
فارس


13,500,000 تومان
کارکرد 174000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
رنگ : سرمه ای
تهران
16,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رنگ : سبز
تهران

15,000,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
تهران


19,500,000 تومان
کارکرد 116000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بژ
تهران


17,500,000 تومان
کارکرد 183000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


15,600,000 تومان
کارکرد 142000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


20,800,000 تومان
کارکرد 128000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : مشکی
تهران12,300,000 تومان
کارکرد 194000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 189000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


13,000,000 تومان
کارکرد 300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


9,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : یشمی
البرز


16,900,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 250 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز

10,500,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


15,900,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 250 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
کرمان

15,500,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سبز
البرز


نمایشگاه آنلاین کارتل