جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل17,500,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
موقعیت : البرز


14,800,000 تومان
کارکرد 137000 کیلومتر
رنگ : مشکی
موقعیت : البرز
16,200,000 تومان
کارکرد 215000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
موقعیت : اصفهان
16,300,000 تومان
کارکرد 213000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
موقعیت : اصفهان
19,000,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
موقعیت : آذربایجان شرقی
23,000,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
موقعیت : خراسان
15,500,000 تومان
کارکرد 241000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
موقعیت : زنجان
14,500,000 تومان
کارکرد 213000 کیلومتر
رنگ : مشکی
موقعیت : تهران
26,000,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آبی
موقعیت : لرستان
14,000,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آلبالوئی
موقعیت : آذربایجان شرقی
19,300,000 تومان
کارکرد 133000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : بژ
موقعیت : تهران16,000,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
رنگ : آلبالوئی
موقعیت : آذربایجان شرقی
21,200,000 تومان
کارکرد 109000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران


16,500,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
موقعیت : البرز

18,500,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بژ
موقعیت : یزد

14,500,000 تومان
کارکرد 213000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : تهران19,700,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : کرمان


12,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
موقعیت : اصفهان
15,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : آلبالوئی
موقعیت : تهران
9,000,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : قم


صفحات
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.