جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل18,500,000 تومان
کارکرد 168000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
موقعیت : کرمان
20,000,000 تومان
کارکرد 265000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آلبالوئی
موقعیت : مرکزی
17,500,000 تومان
کارکرد 180 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
موقعیت : تهران
16,000,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 2 ماه
رنگ : بژ
موقعیت : آذربایجان شرقی

17,000,000 تومان
کارکرد 230 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رنگ : سفید
موقعیت : قزوین14,400,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 3 ماه
رنگ : بژ
موقعیت : تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 315000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 8 ماه
رنگ : خاکستری
موقعیت : تهران

17,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : تهران
10,500,000 تومان
کارکرد 393000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : تهران


11,200,000 تومان
کارکرد 234000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : خراسان
12,500,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
موقعیت : آذربایجان شرقی

14,800,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
موقعیت : البرز
15,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
موقعیت : قزوین
15,000,000 تومان
کارکرد 262000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
موقعیت : قزوین


16,700,000 تومان
کارکرد 13 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
موقعیت : مازندران
22,500,000 تومان
کارکرد 169000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
موقعیت : تهران
22,000,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : بژ
موقعیت : خراسان17,000,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
موقعیت : مرکزی
12,000,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : عدسی
موقعیت : آذربایجان غربی
17,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : همدان


صفحات
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
اخطار : منظور از شارژ، شارژ تلفن همراه نیست!
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.