جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل14,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : خراسان
15,000,000 تومان
کارکرد 328000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
موقعیت : گلستان
17,500,000 تومان
کارکرد 140 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
12,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
موقعیت : اصفهان
19,000,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
موقعیت : آذربایجان شرقی
14,800,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سرمه ای
موقعیت : فارس
17,300,000 تومان
کارکرد 380000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 6 ماه
رنگ : بژ
موقعیت : تهران


18,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آلبالوئی
موقعیت : مرکزی
28,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
موقعیت : سیستان و بلوچستان

20,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
موقعیت : البرز
20,000,000 تومان
کارکرد 162000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران


22,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 1 ماه
رنگ : بژ
موقعیت : تهران


19,500,000 تومان
کارکرد 167000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : تهران
16,000,000 تومان
کارکرد 8792164 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : بژ
موقعیت : سیستان و بلوچستان
11,300,000 تومان
کارکرد 1600000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : آذربایجان شرقی
20,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : تهران


19,000,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
موقعیت : آذربایجان شرقی
12,400,000 تومان
کارکرد 245000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : یشمی
موقعیت : تهران
18,500,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
موقعیت : آذربایجان شرقی
19,000,000 تومان
کارکرد 158000 کیلومتر
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
موقعیت : اصفهان
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.