جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل29,500,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
31,000,000 تومان
کارکرد 19500 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : تهرانقیمت : تماس بگیرید
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رنگ : سفید
موقعیت : تهران28,500,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
موقعیت : البرز


32,500,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 5 ماه
رنگ : قرمز
موقعیت : تهران

28,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
موقعیت : اصفهان
30,000,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
32,000,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
26,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : یاسی
موقعیت : تهران


33,000,000 تومان
کارکرد 1200 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
33,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
33,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : تهران31,000,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رنگ : سفید
موقعیت : تهران28,900,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران

27,150,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
29,000,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : فارس
32,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : تهران


28,500,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : فارس


30,500,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نامشخص
موقعیت : تهران
31,200,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : اصفهان
صفحات
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.


LX TU5
ـ
TU5
ـ