جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
32,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
کرمان

27,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
آذربایجان شرقی
32,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
29,500,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران26,500,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

31,700,000 تومان
کارکرد 14000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
سمنان
29,800,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : یاسی
تهران

28,900,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
البرز
29,900,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان
31,500,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
30,800,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : خاکستری
تهران


30,500,000 تومان
کارکرد 16300 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران28,800,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز
31,300,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
گلستان31,800,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
27,600,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران
328,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
32,000,000 تومان
کارکرد 6300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران


31,200,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

31,000,000 تومان
کارکرد 6600 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل


LX TU5
ـ
TU5
ـ
EL
ـ

خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی