جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
25,000,000 تومان
کارکرد 38500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
27,700,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران


27,500,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران
30,000,000 تومان
کارکرد 6500 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان غربی
33,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : نوک مدادی
اصفهان
28,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
تهران
27,900,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : خاکستری
تهران
29,500,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : خاکستری
تهران
31,800,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : خاکستری
تهران
24,500,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران28,300,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : مشکی
تهران

31,500,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
خراسان

30,000,000 تومان
کارکرد 6850 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
30,000,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
ایلام
32,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کرمان
30,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مازندران
28,200,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران
28,500,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
28,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران30,000,000 تومان
کارکرد 14000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهرانصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل


LX TU5
ـ
TU5
ـ
EL
ـ

خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی