جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل30,000,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
رنگ : خاکستری
موقعیت : قم

32,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
موقعیت : تهران
31,200,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
موقعیت : تهران30,700,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
11,100,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نامشخص
موقعیت : تهران
30,200,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران


31,500,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : خوزستان
33,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : گلستان
31,500,000 تومان
کارکرد 3000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
رنگ : مشکی
موقعیت : مازندران

30,800,000 تومان
کارکرد 19000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : مشکی
موقعیت : البرز29,800,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : هرمزگان
29,000,000 تومان
کارکرد 19000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
32,200,000 تومان
کارکرد 3200 کیلومتر
رنگ : نامشخص
موقعیت : البرز
33,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نقره ای
موقعیت : خراسان
30,500,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : سمنان


30,000,000 تومان
کارکرد 3700 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : اصفهان
32,000,000 تومان
کارکرد 14000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
33,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
موقعیت : خوزستان
32,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
موقعیت : قم


29,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : چهارمحال و بختیاری


صفحات
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.


LX TU5
ـ
TU5
ـ