خرید رنو دست دوم|فروش رنو|آگهی رنو کارکرده
41,000,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

53,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
خراسان
53,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی


32,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
البرز


94,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
تهران
36,500,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


81,000,000 تومان
کارکرد 19300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


63,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


6,000,000 تومان
کارکرد 162800 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


203,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : مشکی
تهران

31,500,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
بوشهر

52,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

23,200,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
همدان


41,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

240,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
اردبیل
62,000,000 تومان
کارکرد 10 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
کرمان


52,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مازندران213,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : خاکستری
فارس

41,750,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مازندران27,500,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل