جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
35,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران65,500,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


37,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
تهران
65,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : زیتونی
تهران
31,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران
482,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
تهران
188,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : نقره ای
مازندران120,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

49,900,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران
32,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

69,000,000 تومان
کارکرد 94000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران


53,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران

63,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
البرز54,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : مشکی
فارس

60,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران

70,000,000 تومان
کارکرد 66500 کیلومتر
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

51,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران
39,500,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


53,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران
63,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی