جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
41,000,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

53,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
خراسان
53,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی


32,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
البرز


94,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
تهران
36,500,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


81,000,000 تومان
کارکرد 19300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


63,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


6,000,000 تومان
کارکرد 162800 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


203,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : مشکی
تهران

31,500,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
بوشهر

52,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

23,200,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
همدان


41,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

240,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
اردبیل
62,000,000 تومان
کارکرد 10 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
کرمان


52,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مازندران213,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : خاکستری
فارس

41,750,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مازندران27,500,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل