جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نامشخص
گلستان


7,350,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : قرمز
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رنگ : قرمز
تهران

14,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
تهران

20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران


8,300,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
مازندران


8,300,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نارنجی
مازندران


17,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : سبز
تهران
6,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : آبی
مازندران7,600,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
گلستان18,000,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
رنگ : اخرائی
مرکزی

25,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
کرمان16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
البرز

10,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سبز
تهران
7,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آبی
آذربایجان غربی


7,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : آبی
آذربایجان غربی23,000,000 تومان
کارکرد 187000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
فارس


5,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رنگ : شتری
تهران

17,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
رنگ : زرد
تهران17,000,000 تومان
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
سمنان
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل