جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل17,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
موقعیت : آذربایجان غربی
23,500,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
رنگ : آبی
موقعیت : تهران

22,600,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
26,500,000 تومان
کارکرد 43000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
موقعیت : آذربایجان شرقی


26,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
موقعیت : آذربایجان شرقی
26,800,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
14,500,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
موقعیت : تهران
24,000,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
موقعیت : سیستان و بلوچستان
14,000,000 تومان
کارکرد 185000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
موقعیت : آذربایجان شرقی


18,500,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : اصفهان
17,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : تهران


25,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سرمه ای
موقعیت : کرمان


33,000,000 تومان
کارکرد 22500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
موقعیت : خوزستان

23,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
موقعیت : کردستان
14,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
موقعیت : آذربایجان شرقی

32,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران


23,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
24,000,000 تومان
کارکرد 76500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
رنگ : خاکستری
موقعیت : تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : خاکستری
موقعیت : تهران
14,900,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : همدان


صفحات
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.


LX
ـ
ساده غیر LX
ـ
EF7
ـ
SE
ـ
سریر
ـ
سورن
ـ
سورن ELX
ـ