جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
23,800,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

25,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران

19,900,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
البرز22,950,000 تومان
کارکرد 173000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نامشخص
تهران

30,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : آبی
تهران

28,000,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان
25,000,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
یزد

23,600,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : خاکستری
تهران

27,000,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

20,700,000 تومان
کارکرد 183 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
کرمان
23,200,000 تومان
کارکرد 165000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

24,500,000 تومان
کارکرد 76000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران

24,800,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
فارس

23,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : خاکستری
فارس


22,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران

26,000,000 تومان
کارکرد 137000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی23,500,000 تومان
کارکرد 123000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : خاکستری
خراسان


23,900,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان22,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


25,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : دلفینی
خوزستان
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل