جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
37,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

34,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

30,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی
34,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
اصفهان31,200,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز

28,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران


23,000,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : گیلاسی
تهران25,500,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان


28,000,000 تومان
کارکرد 23500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
تهران21,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
البرز
20,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


22,000,000 تومان
کارکرد 165000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران
19,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
البرز


28,700,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران

24,300,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
خراسان
27,500,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز

25,800,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران


27,500,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : مشکی
تهران28,500,000 تومان
کارکرد 43000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان

نمایشگاه آنلاین کارتل