جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
75,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


70,000,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


93,000,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران

74,000,000 تومان
کارکرد 158000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
یزد


88,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
خراسان

63,000,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران122,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
فارس


69,000,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران

127,000,000 تومان
کارکرد 10 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
البرز


115,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
فارس


65,000,000 تومان
کارکرد 142000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران

67,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
95,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
بوشهر


105,000,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه

93,000,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

65,000,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان

78,000,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


125,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
اصفهان
67,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان

64,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران

صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل