جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آلبالوئی
مازندران

14,000,000 تومان
کارکرد 245000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سرمه ای
البرز


11,200,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
خراسان

12,700,000 تومان
کارکرد 143000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
گیلان


13,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
خراسان


12,000,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
رنگ : آلبالوئی
تهران

13,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
خوزستان


15,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
یزد

7,800,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
گیلان


10,500,000 تومان
کارکرد 157000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
گیلان


11,200,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 154000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
البرز


14,500,000 تومان
کارکرد 108000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
رنگ : یشمی
قم8,800,000 تومان
کارکرد 155000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : اطلسی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 169000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
12,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رنگ : سبز
کرمان

9,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : مشکی
تهران

صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل


I
ـ
II
ـ