جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
22,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان

23,000,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


25,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
قم


31,500,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
کرمان


25,500,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
رنگ : نقره ای
تهران33,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
سمنان


25,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان


23,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
زنجان

27,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : شرابی
تهران


36,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اردبیل


34,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


25,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
رنگ : نقره ای
اصفهان19,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


19,000,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


22,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

23,000,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران


25,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
گلستان18,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی

نمایشگاه آنلاین کارتل