جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,000,000 تومان
کارکرد 118 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : مشکی
تهران135,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران

27,000,000 تومان
کارکرد 3500000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : قرمز
تهران200,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران18,000,000 تومان
کارکرد 155000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


19,500,000 تومان
کارکرد 178000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


17,300,000 تومان
کارکرد 143000 کیلومتر
رنگ : نقره ای
اصفهان

22,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نامشخص
تهران


20,000,000 تومان
کارکرد 116000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


23,500,000 تومان
کارکرد 92000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


13,200,000 تومان
کارکرد 192000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آبی
تهران


40,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
البرز14,800,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 260 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

21,500,000 تومان
کارکرد 156000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

45,000,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 194000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


25,000,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : قرمز
خراسان
63,000,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


22,500,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل