جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
26,000,000 تومان
کارکرد 160 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سرمه ای
چهارمحال و بختیاری

25,000,000 تومان
کارکرد 189 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


25,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
گیلان

32,000,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


28,600,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران26,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقرآبی
تهران

32,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان


32,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان


26,000,000 تومان
کارکرد 106000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران31,000,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی31,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : قرمز
مازندران
33,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان


27,000,000 تومان
کارکرد 81500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


26,500,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


31,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
فارس


33,200,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


5,500,000 تومان
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
فارس27,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


27,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان


27,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
آذربایجان شرقی
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل