جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
47,000,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
اصفهان39,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
گلستان


49,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نامشخص
تهران
50,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
69,000,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
هرمزگان
45,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه

46,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : نوک مدادی
البرز
69,800,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

49,000,000 تومان
کارکرد 62 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

55,000,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی

48,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
چهارمحال و بختیاری


50,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خوزستان

42,000,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز53,500,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
همدان50,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

55,000,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
مرکزی80,000,000 تومان
کارکرد 3000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


50,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
قزوین


48,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

59,500,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران

صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل