جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
153,000,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران
221,000,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
خراسان117,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
مازندران

25,800,000 تومان
کارکرد 62500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران98,000,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران
105,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : مشکی
تهران
78,000,000 تومان
کارکرد 76000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
تهران

14,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران27,000,000 تومان
کارکرد 130 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران
19,000,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
88,500,000 تومان
کارکرد 2000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


61,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران
144,000,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


115,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران
22,300,000 تومان
کارکرد 146000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


آگهی ویژه

 

خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی