جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل22,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : اصفهان


29,500,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
32,000,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : یزد

28,200,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
300,000,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
موقعیت : خوزستان


30,000,000 تومان
کارکرد 67500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
موقعیت : قم
20,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : عنابی
موقعیت : تهران


26,800,000 تومان
کارکرد 68500 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : تهران
24,000,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
رنگ : سفید
موقعیت : فارس
27,700,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
موقعیت : اصفهان


نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.