جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
104,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
مازندران

82,300,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان

83,500,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سبز
اصفهان94,500,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
خراسان94,800,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران89,000,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قرمز
تهران


105,000,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : قرمز
تهران


89,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : مشکی
مازندران
92,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

83,000,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
مازندران


86,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
مازندران


81,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رنگ : مسی
تهران

90,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
مازندران96,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
اصفهان87,500,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رنگ : مشکی
تهران

89,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
رنگ : مسی
تهران

89,000,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
تهران


104,500,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


90,000,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
تهران


105,000,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : مشکی
تهران


صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل