جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
77,000,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
77,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

83,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
89,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران
81,500,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : برنز
خوزستان
78,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران69,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : نامشخص
همدان

85,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : مشکی
تهران
98,000,000 تومان
کارکرد 2700 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

94,000,000 تومان
کارکرد 13300 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : قرمز
تهران
83,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز

38,700,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : عنابی
خوزستان


104,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

88,900,000 تومان
کارکرد 14000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

84,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
گیلان


88,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
رنگ : مشکی
تهران89,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل