جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
43,000,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
کرمان44,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
البرز45,500,000 تومان
کارکرد 2500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
فارس40,500,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


61,000,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : خاکستری
اردبیل


33,500,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


19,300,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
البرز


62,500,000 تومان
کارکرد 7050 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اردبیل


62,100,000 تومان
کارکرد 3000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
همدان
66,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
62,000,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
البرز
61,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان66,000,000 تومان
کارکرد 5300 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : مشکی
تهران
36,000,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


39,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
گلستان61,000,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


62,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : نوک مدادی
اردبیل15,200,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

60,000,000 تومان
کارکرد 3500 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : نقره ای
خوزستان
23,500,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل