جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
36,500,000 تومان
کارکرد 21500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

47,950,000 تومان
کارکرد 35600 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نامشخص
فارس

40,999,999 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
13,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : قهوه ای
اصفهان


54,000,000 تومان
کارکرد 13500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کرمان

52,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

48,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز


47,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

48,000,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

31,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
البرز

30,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
اصفهان


35,800,000 تومان
کارکرد 34700 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : مشکی
خراسان48,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


40,000,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان

55,000,000 تومان
کارکرد 21500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
اصفهان


52,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران


18,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قهوه ای
البرز

28,700,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

30,000,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

50,000,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
مازندران


نمایشگاه آنلاین کارتل