جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
48,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

58,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
البرز61,100,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : خاکستری
البرز

30,500,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


34,100,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قهوه ای
تهران

23,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
البرز

30,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سرمه ای
تهران
33,000,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

28,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران


56,000,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


33,500,000 تومان
کارکرد 27500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : قهوه ای
تهران50,000,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


52,000,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان

45,500,000 تومان
کارکرد 2350 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : مشکی
تهران30,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : خاکستری
اصفهان

40,000,000 تومان
کارکرد 4500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


20,000,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان

55,000,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : مشکی
تهران


38,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران


36,300,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
قم

نمایشگاه آنلاین کارتل