جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
45,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : خاکستری
مازندران
60,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : مشکی
مازندران
59,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
کرمان62,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
قزوین
38,000,000 تومان
کارکرد 78400 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
کرمان


28,700,000 تومان
کارکرد 19000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


22,800,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
قزوین

20,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

33,500,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مرکزی

32,500,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


43,500,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : مشکی
فارس
62,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
آذربایجان شرقی59,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : سفید
مازندران
60,000,000 تومان
کارکرد 1400 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


59,000,000 تومان
کارکرد 5500 کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

26,700,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران19,600,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


59,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران18,300,000 تومان
کارکرد 109000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان43,000,000 تومان
کارکرد 300 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : نامشخص
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل