جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
47,000,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

35,900,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

85,000,000 تومان
کارکرد 19000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان

47,500,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه

38,000,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان

48,000,000 تومان
کارکرد 27600 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

30,500,000 تومان
کارکرد 38900 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


35,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

35,000,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

45,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان

46,300,000 تومان
کارکرد 18800 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
کرمانشاه

49,800,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


59,500,000 تومان
کارکرد 14000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

27,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


30,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


50,000,000 تومان
کارکرد 600 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
کرمان


29,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


36,000,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
خراسان

17,400,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سرمه ای
تهران

48,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل