جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,000,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : خاکستری
تهران

21,500,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
تهران

23,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
البرز

24,000,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران

28,700,000 تومان
کارکرد 19000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


26,700,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران19,200,000 تومان
کارکرد 124000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


21,500,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان


24,000,000 تومان
کارکرد 76500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
مازندران


21,000,000 تومان
کارکرد 50 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


22,100,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


23,500,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
رنگ : مشکی
البرز

24,700,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران


26,000,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


25,000,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


22,500,000 تومان
کارکرد 81000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


22,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
تهران16,300,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران


25,700,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی


30,000,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
رنگ : مشکی
تهرانصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل