جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
27,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


27,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


28,000,000 تومان
کارکرد 101000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
گلستان


28,700,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

30,000,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

30,500,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


30,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سرمه ای
تهران
30,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : خاکستری
اصفهان

33,500,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مرکزی

32,500,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


33,500,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
گلستان
30,500,000 تومان
کارکرد 83000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


33,800,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


33,000,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
تهران35,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : قهوه ای
تهران35,000,000 تومان
کارکرد 530000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران


32,500,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


34,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


32,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


33,500,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل