جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
35,900,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

38,000,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان

30,500,000 تومان
کارکرد 38900 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قهوه ای
تهران


35,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

35,000,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

30,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


29,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


36,000,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
خراسان

26,500,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
خراسان


36,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

35,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
مازندران

14,700,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خراسان

26,500,000 تومان
کارکرد 24500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


35,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران

32,000,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

31,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


36,500,000 تومان
کارکرد 21500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

40,999,999 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
31,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
البرز

35,800,000 تومان
کارکرد 34700 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : مشکی
خراسان

صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل